Privacy Statement

Bijzonder Sieraden, gevestigd aan Lindenlaan 56
1901 SL Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.bijzondersieraden.nl
Lindenlaan 56
1901 SL Castricum
+31612423190

Michelle Knol-Gerlofsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Bijzonder Sieraden zij is te bereiken via info@michellegerlofsma.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Bijzonder Sieraden verwerkt je persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn webwinkel, je een bestelling bij mij plaatst (al dan niet digitaal), je inschrijft voor mijn nieuwsbrief of informatie aan mij opvraagt verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Ip-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Voor zakelijke contacten: KVK-registratie en BTW-nummer

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Iedereen die een product of dienst bij mij afneemt (zoals het kopen, vermaken of laten repareren van een sieraad of gebruiksvoorwerp) dient meerderjarig te zijn en dient dat voor de aanschaf van product of dienst te kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijzondersieraden.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?
Bijzonder Sieraden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturen en betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Bijzonder Sieraden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bijzonder Sieraden volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden
 • Het verzamelen van je IP-adres gebeurd ten behoeve van websitebeveiliging
 • Bijzonder Sieraden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Bijzonder Sieraden zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bijzonder Sieraden verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • Markita.nl, voor het afhandelen van jouw webshopbestellingen, boekingen en facturen
 • Cordata Fiscaal Juristen voor een correcte bedrijfsadministratie
 • Knol-Computers & More voor het beheer van mijn website
 • HostingXS BV voor de hosting van mijn website
 • Sum up, voor het afhandelen van jouw pinbetalingen
 • Theperfectwedding.nl zodat jij via mijn profiel op hun site contact met mij kan opnemen
 • Trouwplannen.nl zodat jij via mijn profiel op hun site contact met mij kan opnemen
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De webdiensten van Bijzonder Sieraden gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bijzondersieraden.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Bijzonder Sieraden zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bijzonder Sieraden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bijzondersieraden.nl

Download als PDF

Om gebruik te kunnen maken van deze website dient u de cookies te accepteren. Meer informatie

De webdiensten van Bijzonder Sieraden gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt.

Sluit